Változott a Fémtörvény, magánszemélyeket is érint a változás

Ismertető a FAJ kódról, és a teendőkről.

2013 novemberében fogadták el az új Fémtörvényt (CXL. Tv.), mely jelentősen átalakította a fémkereskedelmi szabályozást. A törvény 2014 márciusában lépett hatályba, melynek speciális rendelkezései a magánszemélyekre is vonatkoznak.

Mi az a FAJ kód?

A „FAJ” a következő megnevezés rövidítése: felismerésre alkalmas jellemző. A kódok és különböző besorolások létrehozására a fémlopások elkerülése miatt volt szükség. Segítségével nyomon követhetők ezek az anyagok már a leadó személyétől kezdve, tehát nem csak a fémkereskedelmi telepek jelentéseikor kerülnek be a rendszerbe. Jellemzően olyan fémekről van szó, melyek a piacon magasabb értéket és árat képviselnek, így érthető a bejelentési kötelezettség oka.

Mik az engedélyköteles, érzékeny FAJ kódú anyagok?

A 443/2013. Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján az alább felsorolt anyagok számítanak érzékeny FAJ kódúnak. Mellettük zárójelben a kódjuk található.

 • Csatornafedél, csatornarács, vízelvezető csatorna elemek fémhulladéka (2.)
 • Ipari elektronikai berendezés, villanyoszlop fémhulladéka, trafóházak, elektromos betápláló transzformátor, elosztó szekrények (7.)
 • Emléktábla fémhulladék (8.)
 • Építőipar segédeszközeinek fémhulladéka, pl. állványrendszer, zsalurendszer (10.)
 • Ipari és mezőgazdasági vízépítési berendezések és alkatrészek, zsilipek, árvízvédelmi berendezések és alkatrészei fémhulladéka (14.)
 • Ipari eredetű kábelhulladék, ólomkábelről lebontott ólomköpeny fémhulladék, légkábeltartó acélsodrony fémhulladék, nagyfeszültségű kábel fémhulladék háztartási és irodai gépekből származó kábelhulladékok kivételével (17.)
 • Közlekedési műtárgy fémhulladéka, pl. híd, hídkorlát, felüljáró. (18.)
 • Vasúti alkatrészek, pl. sín, síncsavar, kapcsolószerek, váltó; vasúti berendezések fémhulladéka, azok alkatrészeinek fémhulladéka (20.)
 • Szobor/műtárgy (öntött vagy szerelt) fémhulladéka, kegyeleti dísztárgy fémhulladéka (21.)
 • Tűzcsapok, tűzcsapszerelvények (22.)
 • Telekommunikációs szolgáltatók eszközeinek, berendezéseinek fémhulladéka, pl. antennák, távközlési berendezések, távközlési aknafedél (23.)
 • Közlekedési tábla (28.)
 • Gépjármű (M1, N1 kategória bontási fémhulladéka (31.)
 • Katalizátor (32.) 

Mi a teendő, ha érzékeny FAJ kódú fémhulladékot kívánnak leadni?

A leadás előtt, akár magánszemélyként vagy akár cégként történik, a szándékot kötelező jelenteni a helyileg illetékes fémkereskedelmi hatóságnál. Cégek esetében csak ügyfélkapun keresztül van erre lehetőség, a NAV F04 számú bejelentőlapon. A hatóság írásos visszaigazolást állít ki, melyben engedélyezik a lejelentett fémhulladékok értékesítését. Ezen engedély nélkül a fémkereskedelmi telepeknek egyenesen tilos felvásárolni az adott fémhulladékot. Külön kiemelnénk, hogy ha építési vagy bontási tevékenységből származik az érzékeny FAJ kódú fémhulladék, ebben az esetben is szükséges igazolást kérni az illetékes hatóságtól. Ugyanakkor az eljárás alól mentesülnek a következő anyagok:

 • a gazdálkodó szervezeteknél gyártási hulladékként keletkező, és az általuk értékesített anyagok;
 • a fémkereskedők által értékesített anyagok;
 • a közszolgáltató gazdálkodó szervezeteknél keletkező és a NAV felé benyújtott szerződés alapján értékesített anyagok.

Magánszemélyek esetében hogyan is zajlik pontosan az engedélyeztetési folyamat?

 1. Az eladó lakhelye vagy az épületbontás helye szerinti illetékes hatóságok elérhetőségei a NAV oldalán kereshetők ki. Veszprém megyében jellemzően a NAV Veszprém Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósághoz kell fordulni.
 2. A procedúra meggyorsítható, ha ide kattintva letölti a bejelentőlapot, majd megfelelően kitölti.
  A bejelentéshez szükséges a FAJ kód kiválasztása a listából, valamint a következő adatok:
  • a leadni kívánt anyag mennyisége (kg),
  • a leadni kívánt anyag megnevezése,
  • a bejelentő neve, lakcíme vagy székhelye,
  • a bejelentő adóazonosító jele vagy adószáma,
  • az anyag tárolásának helye, épületbontás esetén a bontás helye,
  • a bejelentő telefonszáma és e-mail címe,
  • épületbontó esetén a bontási engedély száma,
  • az épületbontó székhelye és adószáma,
  • a felvásárló fémkereskedő megnevezése, telephelyének címe. (FERROVER Kft; 8300 Tapolca, Hegymagasi út 2; Engedélyszám: FE000022)
 3. Ezután elküldi a kitöltött bejelentőlapot postai úton  a területileg illetékes Vámhatósághoz, Veszprém megyében az alábbi címen: Nemzeti Adó és Vámhivatal 8301 Tapolca, Pf: 25. vagy személyesen Tapolca, Arany J. u. 6. szám alatt  vagy a NAV_F04 nyomtatványon az Ügyfélkapun keresztül. A Vámhatóság írásban fogja megküldeni az engedélyt, mely a kézhezvételtől számított 45 napig érvényes.
 4. Tehát addig le kell tudnia adni az engedélyköteles anyagot, ellenkező esetben új engedélyt kell kérnie.
 5. 2023. július 19.-én lépett életbe a fémtörvény módosítása.  
 6. Fontos megjegyezni, hogy mindig a leadó személy lakhelye szerinti vagy a lebontandó épület helye szerinti hatóság az illetékes. Így például, ha Ön Keszthelyről szeretné elindítani az engedélyeztetést, akkor a Zalai Megyei Hatósághoz kell fordulnia.

Jöjjön el hozzánk Ön is!

FERROVER KFT.

8300 Tapolca, Hegymagasi út 2.
Mobiltelefon: +36 (20) 958 0206
Mobiltelefon: +36 (20) 991 0433
E-mail: info@ferrover.hu
Nyitva tartás: H-P 8-15 óráig - Hétvégén ZÁRVA

 
 
www.ferrover.hu © Minden jog fenntartva!
Az itt található tartalmi elemek a Ferrover Kft. tulajdonát képezik.
Engedély nélküli másolásuk jogi következményekkel járhat.